"ON PYRITTY SIIHEN, ETTÄ SEURAAVA SUKUPOLVI
VOI JATKAA TOIMINTAA KANNATTAVANA"