"ON PYRITTY SIIHEN, ETTÄ SEURAAVA SUKUPOLVI
VOI JATKAA TOIMINTAA KANNATTAVANA"

Yritys

Lähiruokaa Satakunnasta – makuja maailmalta

KalaValtasen juuret ovat vahvasti länsisuomalaisessa ammattikalastuksessa Luvian saaristossa. Sukututkimus tuntee kalastajia seitsemän polvea, joista yhden sukuhaaran polku kulkee Ahvenanmaan Brändön saaristoon.

Ammattitaitomme kalanpyynnissä, kalanviljelyssä ja kalanjalostuksessa on siirtynyt perintönä vuosikymmeneltä toiselle. Saaristossa elettiin 1800-luvulla omavaraistaloutta kalastaen, hylkeenpyynnillä ja maata viljellen. 1900-luvulle tultaessa yleistyi silakan ajoverkko- eli rääkikalastus avomerellä.  Vähitellen silakan rysäkalastuksesta rakentui KalaValtasen ammattikalastuksen perusta. Rinnalla pyydettiin monipuolisesti suomukaloja rysillä, koukuilla ja verkoilla. Kalat myytiin kalatukuille, Ahvenanmaan sumppareille ja maakunnan asukkaille suoraan paatista.

1980-luvun haasteet, kuten kalastuksen sääntely ja hylkeiden määrän kasvu, vaativat elinkeinolta uusia, kauemmas tulevaisuuteen kantavia ratkaisuja. Vuonna 1987 aloitimme kirjolohen viljelyn, ja 2000-luvun alussa erikoistuimme siianviljelyyn.

Luvian Lampoori toimii meillä edelleen kotimaisen siian ja kirjolohen viljelyn tukikohtana. Hyvän yhteistyöverkoston ansiosta saamme markkinoille sekä Suomesta että maailmalta puhtaita ja turvallisia tuotteita. Uusi Porin Honkaluodon tehtaamme tarjoaa energiatehokkaat ja hygieeniset tilat koko monipuoliselle tuotevalikoimalle.